Fairchild KR-31 (Kreider-Reisner C-2 Challenger) NC7247 (N7247) 2